Catedra de Limba și literatura română

Obiective

 1. Însuşirea cât mai corectă de către elevi a limbii şi literaturii române orale şi scrise;
 2. Însuşirea conţinutului predat în vederea susţinerii examenului de bacalaureat;
 3. Cunoaşterea valorilor literaturii române şi integrarea acestora în contextul culturii naţionale şi universale;
 4. Cunoaşterea noţiunilor de teorie literară şi compoziţie;
 5. Perfecţionarea tehnicilor de interpretare a textelor literare prin adecvarea demersului analitic la specificul acestora;
 6. Exersarea competenţelor de transfer al informaţiei achiziţionate;
 7. Formarea şi dezvoltarea motivaţiilor şi atitudinilor intelectuale, psihosociale şi axiologice generate de mesajul oral şi scris;
 8. Creşterea motivaţiei pentru pregătirea continuă a elevilor;

Activităţi

 1. Consultaţii organizate în vederea pregătirii elevilor de clasa a XII-a pentru examenul de bacalaureat;
 2. Vizionare de filme după opere literare (“Enigma Otiliei”, “Moara cu noroc”, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, ,,Moromeţii);
 3. Incursiune în lumea lecturii “Ordinea cuvintelor” de Nichita Stănescu – PP, audiţii şi recitări în parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Sfântu Nicolae” din Gheorgheni;
 4. Informări de specialitate: “Noutăţi în librării”;
 5. Mese rotunde pe diverse probleme de specialitate sau de analiză a activităţii;
 6. Simularea examenului scris şi oral de bacalaureat;
 7. Organizarea de excursii literare ,,Pe urmele scriitorilor noştri ”, Gheorgheni – Bistrița – Năsăud – Cluj, cu vizitarea muzeelor ,,Liviu Rebreanu”, ,,George Coșbuc” și a Facultății de Litere de la Universitatea ,,Babeș- Bolyai”;
 8. Medalion literar ,,Marin Sorescu”;
 9. Pregătirea intensivă pentru Bacalaureat ianuarie – iunie pentru elevii din toate clasele a XII-a, în colaborare și în cadrul Proiectului MUTF;
 10. Maratonul de lectură – prezentări de carte;
 11. Organizarea expoziției intitulate „Pagini Facebook ale personajelor” cu elevii care participă la opționalul de ,,Joc și comunicare” în limba română
 12. Organizarea, la nivelul catedrei, a concursului şi spectacolului „Dor de Eminescu”, la care participă elevi din toate clasele IX – XII
 13. Participarea la unele activităţi cultural-educative – la nivelul liceului, ca serbarea de Crăciun, concursul de recitări etc.

Responsabilitățile membrilor catedrei

 • Páll Zselyke, prof. gradul I.:
  • Responsabilă cu activitățile în biblioteca școlii și cu noutățile editoriale;
  • Concepe montaje lit. pentru diverse activități culturale;
 • Strasszer Doiniţa, Șef catedră, prof. gradul I.:
  • Responsabilă a catedrei;
  • Elaborează documentele catedrei, supervizează planificările, monitorizează activitățile şi concursurile școlare, inițiază activități în echipă;
 • Ţepeş Iuliana, prof. gradul I.:
  • Responsabilă cu vizionarea de filme și piese de teatru;
  • Responsabilă cu perfecționarea;
  • Realizează parteneriate cu diverse instituții și autorități;
 • Zoltani Hajnal, Secretara catedrei, prof. gradul II.:
  • Responsabilă cu panoul de limba și literatura româna din școală;
  • Elaborează procesele-verbale ale catedrei;
  • Concepe montaje lit. pentru diverse activități culturale.

Dotarea sălilor de clasă

Sălile de clasă destinate studiului limbii și literaturii române sunt:

Acestea sunt săli confortabile ce beneficiază de laptop și video proiector.