Catedra de Limba și literatura română

PUBLICAȚII ALE MEMBRILOR CATEDREI

Doina Strasszer

 1. ,,Substitutele nominale în limba română contemporană” 2010, Autor
 2. ,,Limba și literatura română. Ghid de pregătire pentru bacalaureat” 2008-2015,  Coautor
 3. ,,Limba și literatura română. Ghid pentru pregătirea concursurilor și olimpiadelor școlare” 2012, Coautor Niveluri B2, C1, C2. 2014,
 4. Caiet de lucru (limba română-liceu) – auxiliar didactic pentru școlile cu predare în limba maghiară 2012, Coautor
 5.  Auxiliar didactic pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română ca limbă nematernă.
 6. Diverse articole de specialitate în reviste din domeniul educației.

Páll Zselzke

 1. Caiet de lucru (limba română-liceu) – auxiliar didactic pentru școlile cu predare în limba maghiară 2012, Coautor
 2. Auxiliar didactic pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română ca limbă nematernă. Niveluri B2, C1, C2. 2014, Coautor
 1. Diverse articole de specialitate în reviste din domeniul educației.

Țepeș Iuliana

 1. Caiet de lucru (limba română-liceu) –auxiliar didactic pentru școlile cu predare în limba maghiară 2012, Coautor
 2. Auxiliar didactic pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română ca limbă nematernă. Niveluri B2, C1, C2. 2014, Coautor
 3. Diverse articole de specialitate în reviste din domeniul educației.

Zoltáni Hajnal

 1. ,,Să învățăm rapid limba română”. Curs pentru începători 2008; Autor
 2. Auxiliar didactic pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română ca limbă nematernă. Niveluri B2, C1, C2. 2014; Coautor

Obiective

 1. Însuşirea cât mai corectă de către elevi a limbii şi literaturii române orale şi scrise;
 2. Însuşirea conţinutului predat în vederea susţinerii examenului de bacalaureat;
 3. Cunoaşterea valorilor literaturii române şi integrarea acestora în contextul culturii naţionale şi universale;
 4. Cunoaşterea noţiunilor de teorie literară şi compoziţie;
 5. Perfecţionarea tehnicilor de interpretare a textelor literare prin adecvarea demersului analitic la specificul acestora;
 6. Exersarea competenţelor de transfer al informaţiei achiziţionate;
 7. Formarea şi dezvoltarea motivaţiilor şi atitudinilor intelectuale, psihosociale şi axiologice generate de mesajul oral şi scris;
 8. Creşterea motivaţiei pentru pregătirea continuă a elevilor;

Activităţi

 1. Consultaţii organizate în vederea pregătirii elevilor de clasa a XII-a pentru examenul de bacalaureat;
 2. Vizionare de filme după opere literare (“Enigma Otiliei”, “Moara cu noroc”, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război”, ,,Moromeţii);
 3. Incursiune în lumea lecturii “Ordinea cuvintelor” de Nichita Stănescu – PP, audiţii şi recitări în parteneriat cu Liceul Teoretic ,,Sfântu Nicolae” din Gheorgheni;
 4. Informări de specialitate: “Noutăţi în librării”;
 5. Mese rotunde pe diverse probleme de specialitate sau de analiză a activităţii;
 6. Simularea examenului scris şi oral de bacalaureat;
 7. Organizarea de excursii literare ,,Pe urmele scriitorilor noştri ”, Gheorgheni – Bistrița – Năsăud – Cluj, cu vizitarea muzeelor ,,Liviu Rebreanu”, ,,George Coșbuc” și a Facultății de Litere de la Universitatea ,,Babeș- Bolyai”;
 8. Medalion literar ,,Marin Sorescu”;
 9. Pregătirea intensivă pentru Bacalaureat ianuarie – iunie pentru elevii din toate clasele a XII-a, în colaborare și în cadrul Proiectului MUTF;
 10. Maratonul de lectură – prezentări de carte;
 11. Organizarea expoziției intitulate „Pagini Facebook ale personajelor” cu elevii care participă la opționalul de ,,Joc și comunicare” în limba română
 12. Organizarea, la nivelul catedrei, a concursului şi spectacolului „Dor de Eminescu”, la care participă elevi din toate clasele IX – XII
 13. Participarea la unele activităţi cultural-educative – la nivelul liceului, ca serbarea de Crăciun, concursul de recitări etc.

Responsabilitățile membrilor catedrei

 • Páll Zselyke, prof. gradul I.:
  • Responsabilă cu activitățile în biblioteca școlii și cu noutățile editoriale;
  • Concepe montaje lit. pentru diverse activități culturale;
 • Strasszer Doiniţa, Șef catedră, prof. gradul I.:
  • Responsabilă a catedrei;
  • Elaborează documentele catedrei, supervizează planificările, monitorizează activitățile şi concursurile școlare, inițiază activități în echipă;
 • Ţepeş Iuliana, prof. gradul I.:
  • Responsabilă cu vizionarea de filme și piese de teatru;
  • Responsabilă cu perfecționarea;
  • Realizează parteneriate cu diverse instituții și autorități;
 • Zoltani Hajnal, Secretara catedrei, prof. gradul II.:
  • Responsabilă cu panoul de limba și literatura româna din școală;
  • Elaborează procesele-verbale ale catedrei;
  • Concepe montaje lit. pentru diverse activități culturale.

Dotarea sălilor de clasă

Sălile de clasă destinate studiului limbii și literaturii române sunt:

Acestea sunt săli confortabile ce beneficiază de laptop și video proiector.