Magyar nyelv és irodalom katedra

A Magyar nyelv és irodalom katedra iskolánk fiatalodó, jól együttműködő, kreatív kisközössége.

Valamennyien Magyar főszakon végzett tanárok vagyunk, akik jól felszerelt tantermekben lelkiismeretesen végezzük munkánkat. Meggyőződésünk, hogy a Magyar nyelv és irodalom tanítása, az új ismeretek átadásán túllépő, ön- és világmegismerő, emberformáló és értékőrzésre nevelő tevékenység. Értelmezésre, gondolkodásra késztet, esztétikai érzékenységet fejleszt, bevon az alkotásba, vagyis megszólítja a lelket – ha a tanár jól irányít – mert ma is érvényesül a szó mágikus hatása.

Tevékenységünk ezért nem csak a tananyag ismeretére, a tanterv által előírt képességek fejlesztésére és az érettségi vizsga anyagának tanítására terjed ki, amit a kiváló eredmények bizonyítanak, hanem rendszeresen szervezünk / részt veszünk / és felkészítjük a diákjaink tehetségét, érdeklődését, kreativitását megmutató és fejlesztő rendezvényeket, versenyeket. Ilyen a hagyományos Őszi Szavalóverseny, a Költészet Napja vagy a Hagyományőrző Nap. A Bölcs Diákok országos, interdiszciplináris versenye és az Unikornis Diákkonferencia pedig kedvelt versenyek a Mikes Kelemen Tantárgyverseny és az Implom József helyesírási verseny mellett. Iskolánkban több éve működik az Irodalmi Kreativitás Műhely és a néprajz opcionálisok után most fellendülőben vannak a hagyományőrző tevékenységek. Diákjaink gyakran vesznek részt különböző pályázatokon, alkalmi és ünnepi rendezvényeken, melyeket különböző intézmények és a települések önkormányzatai szerveznek. Ők teszik színessé az Évnyitó és Évzáró műsorok programját is. A mi szerepünk jól irányítani őket, mindig egy kicsivel nagyobb kihívás elé állítani, ami által fejlődhetnek.

Tevékenységünket jól felszerelt tantermek, tankönyvek és szöveggyűjtemények, digitális anyagok, a világhálón elérhető elektronikus gyűjtemények és egy okos tábla is segíti. Mégis azt hiszem, hogy a mai ars pedagogica: az áldozatvállalás. Vállalni a hivatással járó kihívásokat, melyek közül a legfontosabb, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni a padokban ülők elvárásait, akik nem egy szerepet várnak, hanem meggyőző ítéleteket, érveket és személyes állásfoglalást. Nélkülük nincs hitele a tanárnak, vagyis csak az aktív kutató lehet jó tanár.