Matematika és informatika katedra

Iskolánkban évfolyamonként két informatika szakosztály működik: egy intenzív matematika‒informatika és egy normál matematika‒informatika, amelyekben a diákok elméleti és gyakorlati órákon sajátíthatják el a szaktantárgyakat.

A matematika oktatás terén általános célunknak tekintjük a IX. osztályos tanulók felzárkóztatását, a tehetséges tanulók foglalkoztatását, versenyeken való részvételüket, a kötelező matematika érettségi vizsgára való felkészülésüket, és nem utolsó sorban a tanulók alapos ismeretei által biztosítani a továbbtanulásukat reál profilú egyetemeken, főiskolákon.

A gyakorlati órákon az intenzív informatika tagozaton két csoportra osztva dolgoznak a diákok. A szakosztályokban tanuló diákok a C/C++ programozási nyelvet sajátítják el. Az oktatás három korszerűen felszerelt informatika szakteremben folyik.

Minden diák ‒ profiltól függetlenül ‒ a számítástechnika alapjait az Információ és kommunikáció technológiája tantárgy keretében tanulja.

A matematika‒informatika tagozatos tanulóknak a XII. osztály végén lehetőségük van informatikából szakvizsgázni, és így segédprogramozói oklevelet szerezni. E szakvizsga két részből áll: az első rész egy gyakorlati vizsga (adatbázis-kezelés, programozás és szövegszerkesztési feladatok megoldása), a második rész pedig egy önálló munka (weblap, oktató program, játék, alkalmazás stb.) elkészítése és megvédése.

Iskolánkban működik a robotika szakkör: a szakórán kívül választott tantárgy keretében robotokat vezérelhetnek az informatikát kedvelő diákok.

Iskolánkban ECDL-központ működik, így a diákok kedvezményes áron iratkozhatnak be, és szerezhetnek ECDL-bizonyítványt. A megszerzett képesítésről nemzetközileg elismert oklevelet kapnak.