Természettudomány és testnevelés katedra

Célkitűzéseink: A katedra minden tagja arra törekszik, hogy a diákok minél jobb szakmai felkészítésben részesüljenek. Igyekszünk a kísérleti eszközeinket minél hatékonyabban kihasználni. Igyekszünk tanulóinkban kifejleszteni a tudományos világnézetet, hogy eligazodjanak a világ „dolgai” között. Mindezt a versenyek eredményei tükrözik. Nem feledkezünk meg a sportról sem ugyanis: „Ép testben ép lélek”. A sporteredményeink is kimagaslóak.

A sikeres és eredményes oktatást elősegítik a különböző tantárgyakhoz berendezett szaktantermek és előkészítők:

A fizika szakórák két jól felszerelt szaktanteremben zajlanak, ahol tanulóink a mindennapi életből vett gyakorlati példákon keresztül, tanári és tanulói kísérletek közben ismerkednek meg a fizika csodálatos világával. A kísérleti eszközök a szaktermekhez tartozó „előkészítőben” találhatók, melyeket állandóan frissítünk és bővítünk.

A kémia laboratórium két teremből áll, egy előadó terem és egy előkészítő terem. Az előadó terem modern bútorzattal, kagylókkal ellátott, ahol lehetőség van a kísérletek elvégzésére is. Az előkészítő teremben tároljuk a vegyszereket és a kísérlethez szükséges eszközöket. Gyakran használjuk tudományos kutatások elvégzésére, valamint versenyekre való készülésre. Készlettárunk jelentősen bővült az utóbbi időben.

A biológia szakórák hangulatos, kellőképpen felszerelt modern szakteremben zajlanak. Az amfiteátrumszerű kialakítás lehetőséget ad a diákok számára, hogy könnyebben megfigyeljék a kísérleteket és bekapcsolódhassanak az óra folyamatába. A modern oktatási eszközök lehetőséget nyújtanak arra, hogy a multimédiás didaktikai anyaggal és változatosabbá váljanak a szakórák. Az elmúlt év pályázatai által kibővült a kabinet felszereltsége. Sikerült beszerezni egy inkubátort, hogy a mikrobiológiai vizsgálatokért ne kelljen a legközelebbi egyetemi központig utazni. A Laborkukac versenynek hála, nyertünk egy professzionális mikroszkópot, mely kielégíti a legtágabb igényeket is.

A testnevelés órák is viszonylag jól felszerelt sporttermekben, sportpályákon zajlanak. A mozogni vágyó tanulóknak lehetőségük van a kötelező tananyag mellett több sportágat is kipróbálni: futball, kézilabda, kosárlabda, floorbal, asztalitenisz, rugby tag, tollaslabda.  Fitnesz eszközök is rendelkezésünkre állnak: szalagok, labdák, szőnyegek, ugrókötelek, karikák. A jó hangulat megteremtésére még zenét is tudunk biztosítani.