Természettudomány katedra

Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.

Szent-Györgyi Albert

Természettudományok katedra tanárai a 2022/2023-as tanévben:

Barabás Tibor- Biológia

Görgicze Emőke- Biológia

Czimbalmos Zita – Biológia

Fülöp Katalin – Kémia

Kovácsics Judit- Kémia

Lakatos Mihály- Fizika

Simó Zsuzsanna – Fizika

Tamás Mária – Fizika

Célkitűzéseink 

A katedra minden tagja arra törekszik, hogy a diákok minél jobb szakmai felkészítésben részesüljenek. Igyekszünk a kísérleti eszközöket minél hatékonyabban kihasználni. Törekszünk tanulóinkban kifejleszteni a tudományos világnézetet, hogy megfeleljenek a mai világ követelményeinek. 

A sikeres és eredményes oktatást elősegítik a különböző tantárgyakhoz berendezett szaktantermek és előkészítők:

A fizika szakórák két jól felszerelt szaktanteremben zajlanak, ahol tanulóink a mindennapi életből vett gyakorlati példákon keresztül, tanári és tanulói kísérletek közben ismerkednek meg a fizika csodálatos világával. A kísérleti eszközök a szaktermekhez tartozó „előkészítőben” találhatók, melyeket állandóan frissítünk és bővítünk.

A kémia laboratórium két teremből áll, egy előadó terem és egy előkészítő terem. Az előadó terem modern bútorzattal, kagylókkal ellátott, ahol lehetőség van a kísérletek elvégzésére is. Az előkészítő teremben tároljuk a vegyszereket és a kísérlethez szükséges eszközöket. Gyakran használjuk tudományos kutatások elvégzésére, valamint versenyekre való készülésre. Készlettárunk jelentősen bővült az utóbbi időben.

A biológia szakórák hangulatos, kellőképpen felszerelt modern szakteremben zajlanak. Az amfiteátrum szerű kialakítás lehetőséget ad a diákok számára, hogy könnyebben megfigyeljék a kísérleteket és bekapcsolódhassanak az óra folyamatába. A modern oktatási eszközök lehetőséget nyújtanak arra, hogy a multimédiás didaktikai anyaggal és változatosabbá váljanak a szakórák. Az elmúlt év pályázatai által kibővült a kabinet felszereltsége. Sikerült beszerezni egy inkubátort, hogy a mikrobiológiai vizsgálatokért ne kelljen a legközelebbi egyetemi központig utazni. A Laborkukac versenynek hála, nyertünk egy professzionális mikroszkópot, amely kielégíti a legtágabb igényeket is.

Versenyeredmények  a 2021-2022-es tanévben

Törekvéseink között szerepel az is, hogy a természettudományok iránt érdeklődő tanulókat olyan hazai és nemzetközi versenyekre juttassuk el, amelyeken a megfelelő tárgyi tudás mellett a logikus gondolkodás, a kreativitás, a kritikai szellem és más kompetenciák is fejleszthetők. Tanulóink szívesen vesznek részt és eredményesen szerepelnek az ilyen témakörű versenyeken, ahol rangos helyezéseket értek el ebben a tanévben is.

A katedra tanárai minden évben megszervezik a tantárgyversenyek helyi, körzeti szakaszait, tételeket javasolnak, dolgozatokat javítanak, a diákok felkészítése mellett. A továbbjutó tanulók a megyei, országos döntőkön vettek részt, ahol nagyon szép eredményeket értek el ebben a tanévben is.

A biológia versenyek résztvevői, eredményei:

Tanuló neve Osztály A verseny megnevezése A verseny szintje Az elért eredmény Felkészítő tanár
Borsos Csilla  9.c Biológia Tantárgyverseny megyei I.hely Barabás Tibor
Biológia Tantárgyverseny országos részvétel
Gelei József Biológia Tantárgyverseny megyei
  1. hely
Gelei József Biológia Tantárgyverseny országos részvétel
Bege Zalán 11,c Biológia Tantárgyverseny megyei dicséret
Bolyai Farkas Multidiszciplináris Verseny országos
  1. hely
Elekes-Darabont Rita 11,c Bolyai Farkas Multidiszciplináris Verseny országos részvétel
Márton Andrea 11,c Bolyai Farkas Multidiszciplináris Verseny országos részvétel
Szőcs Izabella-Éva 12.a Biológia Tantárgyverseny megyei
  1. hely
Jakab Krisztina  10.c Sanitarii priceputi (elsősegélynyújtás) megyei
  1. hely
Görgicze Emőke
Laczkó Viola 10.c
Fülöp Gergő 10.c
Fórika Norbert 10.c
Fehér László Koppány 10.c
Pap Kata 10.c Sanitarii priceputi (elsősegélynyújtás
  1. hely
Ferenczi Szeréna 10.c
Ferencz Klementina 10.c
Küsmödi Anna 10.c
Sándor Edina 10.d
Jakab Krisztina  10.c Sanitarii priceputi (elsősegélynyújtás országos részvétel
Laczkó Viola 10.c
Fülöp Gergő 10.c
Fehér László Koppány 10.c
Fórika Norbert 10.c
Koltsár Zsombor Dániel 10.c Biológia Tantárgyverseny megyei III.hely
10.c Gelei József Országos Biológia verseny megyei III.hely
Gelei József Országos Biológia verseny országos részvétel
10.c Bolyai Farkas Multidiszciplináris verseny országos Dicséret
Karda Hunor 10.c Gelei József Országos Biológia verseny megyei Dicséret
Páll Amália 10.c Gelei József Országos Biológia verseny megyei Dicséret
Karda Hunor 10.c Gelei József Országos Biológia verseny országos Részvétel
Páll Amália 10.c Gelei József Országos Biológia verseny országos Részvétel
Karda Hunor 10.c Bolyai Farkas Multidiszciplináris verseny országos Dicséret

 

A fizika versenyek résztvevői, eredményeik:

Tanuló neve Osztály A verseny megnevezése A verseny szintje Az elért eredmény Felkészítő tanár
Magyari Sáska Zsombor 9.b Fizika Tantárgyverseny megyei
  1. hely
Lakatos Mihály
Koltsár Zsombor Dániel 10.c Fizika Tantárgyverseny megyei Dicséret
Orosz Soma 11.a Fizika Tantárgyverseny megyei II. hely
Gál-Pál István 11.a Fizika Tantárgyverseny megyei
  1. hely
Benedek  Bence 12.a Fizika Tantárgyverseny megyei II. hely Tamás Mária
Bartis Timea-Katalin 11.b Vermes Miklós Fizikaverseny országos Részvétel Simó Zsuzsanna
Farkas Zsófia 11.b Vermes Miklós Fizikaverseny országos Részvétel
Vermes Miklós Fizikaverseny döntő szakasz, Sopron Részvétel