VEZETŐTANÁCS

A TAGOK FELADATKÖRE ÉS A HATÁROZATOK JEGYZÉKE

Prof. Ferenczi Attila

director, preşedintele CA
 • Responsabilităţile sunt prevăzute în fişa postului, elaborată de către Inspectorul general al IŞJ Harghita
 • Preşedintele Consiliului profesoral
 • Preşedintele Comisiei pentru situaţia de urgenţă
 • Preşedintele Comisiei pentru promovarea imaginii şcolii
 • Preşedintele Comisiei de concurs pentru ocuparea unui post didactic/ muncitor
 • Preşedintele Comisiei de înscriere a elevilor în clasele a IX-a
 • Preşedintele Comisiei pentru examenele de corigenţe şi diferenţe
 • Reprezintă Liceul Teoretic „Salamon Erno” în relaţiile cu partenerii externi, membrii ai comunităţii, reprezentanţi oficiali

Prof. György Éva

director adjunct
 • Responsabilităţile sunt prevăzute în fişa postului
 • Preşedintele Comisiei pentru curriculum
 • Preşedintele Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
 • Preşedintele Comisiei de disciplină
 • Preşedintele Comisiei pentru elaborarea schemei orare şi planificarea serviciului pe şcoală
 • Preşedintele Comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale

Fejér László

reprezentantul primarului
 • Informează corect primarul municipiului Gheorgheni despre rezultatele şi modul de desfăşurare a activităţii în liceu
 • Informează membrii CA ai Liceului Teoretic „Salamon Erno” asupra viziunii şi intenţiilor primarului municipiului Gheorgheni ceea ce priveşte proiectul de dezvoltare a şcolii
 • Susţine intenţiile de dezvoltare, proiectele aflate în derulare şi a proiectul de buget al şcolii, în faţa primarului
 • Promovează imaginea şcolii

Prof. Bíró Zoltán

 
 • Membru/responsabil în Comisia pentru elaborarea schemei orare, constituirea catedrelor
 • Membru Comisiei pentru curriculum la nivelul şcolii

Prof. Csíki Zoltán

 

Batrin Mónika

Preşedintele Comitetului de părinţi
 • Realizează transferul de informaţie între CA şi Comitetul de părinţi
 • Susţine interesele părinţilor în faţa CA
 • Participă la întocmirea proiectului de buget al şcolii

Péter Gellért

reprezentant al Consiliul elevilor
 • Susţine interesele elevilor şcolii
 • Transmite informaţiile de interes Consiliului elevilor

Pál Levente

reprezentant al Consiliul local
 • Informează corect membrii Consiliului Local Gheorgheni în ceea ce priveşte rezultatele şi modul de desfăşurare a activităţii în Liceul Teoretic „Salamon Erno”
 • Informează membrii CA ai liceului asupra proiectelor de interes educaţional şi de dezvoltare urbană pe care administraţia municipiului le derulează
 • Susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor a proiectelor aflate în derulare şi a proiectului de buget al şcolii, în şedinţele Consiliului Local Gheorgheni
 • Participă la proiectele şi acţiunile şcolii, în calitate de reprezentant al Consiliului Local

Mayer Róbert

reprezentant al Consiliul local
 • Informează corect membrii Consiliului Local Gheorgheni în ceea ce priveşte rezultatele şi modul de desfăşurare a activităţii în Liceul Teoretic „Salamon Erno”
 • Informează membrii CA ai liceului asupra proiectelor de interes educaţional şi de dezvoltare urbană pe care administraţia municipiului le derulează
 • Susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor a proiectelor aflate în derulare şi a proiectului de buget al şcolii, în şedinţele Consiliului Local Gheorgheni
 • Participă la proiectele şi acţiunile şcolii, în calitate de reprezentant al Consiliului Local

Prof. Nap László

lider sindical
 • Participă în calitate de observator, fără drept de vot
 • Susţine şi apără interesele membrilor de sindicat din Liceul Teoretic “Salamon Erno”

Prof. Páll Zselyke

Secretara Consiliului de Administraţie
 • Fără drept de vot (atribuţiile sunt prevăzute prin decizia directorului).

HATÁROZATOK JEGYZÉKE

1/2017.09.05

HATÁROZAT

2/2017.10.10

HATÁROZAT

3/2017.11.27

HATÁROZAT

4/2017.12.19

HATÁROZAT

5/2017.12.22

HATÁROZAT

6/2018.01.25

HATÁROZAT