The selection criteria for mobility to Turkey

Get Everybody In!                     No. 2022-RO- KA210-SCH-000084026

THE SELECTION CRITERIA FOR MOBILITY TO TURKEY 9-13 October 2023

 

  • Motivation letter to participate in the mobility activities of the project – 20p (written in English)
  • Hosting a student from the partner country teams -for the mobility in Romania 10-13 May 2023-30p
  • Interview in English 20p
  • Participation in extra-curricular activities demonstrating teamwork, organizational skills, social, civic/volunteering skills- 10p (proven by CV or certificate/attendance certificate/PrintScreen/table etc.)
  • 2021-2022 overall average (NB! for 9th-grade students admission average) 20p

The application file will contain

 

  1. motivation letter,
  2. commitment to host a student
  3. evidence of participation in extracurricular activities.

The file scanned in a single pdf document should be sent to

 

Google Forms Link

!!!!Students who participate in this selection call and will host students, but will not qualify for the mobility in Turkey, will have a 20 p bonus for selection in the following Erasmus projects.

Timetable and selection procedure

 

Action Deadline Responsible
Display the selection criteria on the school website, Erasmus+ notice board and class leaders’ group 13.01.2023 Țepeș Iuliana
Taking over the form for the hosting 17.01.2023 Páll Bernadette
Submission of the scanned dossier in a single pdf document 27.01.2023 Selyem Edit
Interview 1.02.2023-10.02.2023 Páll Bernadette Țepeș Iuliana
Display of results on school website, Erasmus+ notice board 13.02.2023 Páll Bernadette Selyem Edit Țepeș Iuliana

A 2023. október 9-13-i törökországi mobilitás kiválasztási kritériumai

– Motivációs levél a projekt mobilitási tevékenységeiben való részvételre – 20p (angol nyelven)

– Egy diák vendéglátása a partnerországok csapataiból – a romániai mobilitásra 2023. május 10-13. 30p

– Interjú angol nyelven 20p

– Tanórán kívüli tevékenységekben való részvétel, amely bizonyítja a csapatmunkát, szervezési készségeket, szociális, állampolgári/önkéntes készségeket – 10p (önéletrajzzal vagy igazolással/részvételi igazolással/nyomtatvánnyal/táblázattal stb. igazolt).

– 2021-2022-es év végi általános (a 9. évfolyamos tanulók felvételi átlaga) 20p

A pályázati anyag tartalmaz 1.motivációs levelet, 2.kötelezettségvállalást egy diák fogadására és 3.a tanórán kívüli tevékenységekben való részvétel igazolását. Az egyetlen pdf dokumentumba szkennelt fájlt a https://docs.google.com/forms/d/1IzivqGJqOia8k8APsK4Ir5StkPJuJ6UDXqWDiH9a0e4 címre kell elküldeni.

!!!!Azok a hallgatók, akik részt vesznek ebben a kiválasztási felhívásban, és diákokat fogadnak, de nem jogosultak a törökországi mobilitásra, 20 p bónuszban részesülnek a következő Erasmus-projektekbe való kiválasztáskor.

Ütemterv és kiválasztási eljárás

 

Intézkedés Határidő Felelős
A kiválasztási kritériumok közzététele az iskola honlapján, az Erasmus+ hirdetőtáblán és az osztályfőnöki csoportban 2023.01.13. Țepeș Iuliana
Az űrlap átvétele a  diákokat befogadók számára 2023.01.17. Páll Bernadette
A beszkennelt dosszié leadása egyetlen pdf dokumentumban 2023.01.27. Selyem Edit
Beszélgetés 2023.02.02- 2023.02.10 Páll Bernadette Țepeș Iuliana
Az eredmények megjelenítése az iskola honlapján, az Erasmus+ hirdetőtáblán 2023.02.13 Selyem Edit Țepeș Iuliana Páll Bernadette