BALLAGÁSI ÜNNEPSÉG

BALLAGÁS A GIMNÁZIUMBAN

A gimnáziumunk hagyományosan pénteken tartja a ballagási ünnepséget. Előző nap délután a 11.-ek ötletesebbnél ötletesebben feldíszítik, előkészítik a végzősök tantermeit az utolsó osztályfőnöki órára. Másnap reggel 8 órakor, az iskolazászló mögött felsorakozva, a végzős évfolyam hálaadásra vonul a templomba, természetesen az osztályfőnökök, tanárok és igazgatóik kíséretében. 900-tól fotózásra kerül sor, elkészülnek az utolsó (líceumi) osztályképek, majd mind az öt osztály visszavonul az utolsó osztályfőnöki órára. 1100-kor pedig az iskolacsengő és az iskolaharang jelzi, hogy az iskolás évek ezennel számukra befejeződtek. A Gaudeamus meghitt éneklése alatt, a tanári kar vezetésével, (a kisebb osztályosok által alkotott kordon között) kiballagnak a végzősök az iskolából, és megkerülvén az iskolaépületet, a belső udvaron sorakoznak fel. A ceremóniamester, vagyis az aligazgató köszönti az egybegyűlteket (végzősöket, tanárokat, meghívottakat, szülőket), majd az éltanulók, a legjobb bentlakásos ballagó, az általánosát leglátványosabban javító s az évfolyamelső díjazására kerül sor, majd a különdíjak kiosztására.  Ezt követően búcsúztatók és útravalók hangzanak el a 11.-ek, ill. a ballagók részéről, ugyanakkor ünnepi köszöntőket hallhatunk az iskolafenntartók és más intézmények képviselőitől, végül iskolánk igazgatója mondja el frappáns elbocsátó beszédét.

Az ünnepség befejező részében, miután a végzősök az iskola jelképes kulcsának méltó megőrzését rábízzák 11.-es társaikra, tisztelegve feltűzik az iskolazászlóra az osztálynévsoraikat tartalmazó szalagokat, és ünnepélyesen átadják a 11.-es zászlóvivőknek. Zárszóként felcsendül az iskolakórus, s egy végső hajrá után a rokonok, ismerősök virággal köszöntik a ballagókat.

Ferenczi Attila, igazgatóhelyettes –