HAGYOMÁNYŐRZŐ NAPOK

"TARISZNYÁS MÁRTON ÚTJÁN"

A Hagyományőrző nap egy sajátos, közkedvelt, nemcsak az iskolások körében, hanem az egész városban népszerű rendezvény. A népi kultúra, zene, tánc, helyi hagyományok fémjelzik ezt a napot.

A rendezvény elsődleges célja, hogy a Salamon Ernő Gimnáziumban tanuló mintegy 600 Gyergyó-vidéki fiatal, de a tanárok, szülők, sőt a vállalkozók körében is a helyi népi műveltség értékeit népszerűsítsük. Kezdetben abból állt a rendezvény, hogy néhány diák viseletben jött iskolába, mára azonban egy egész napos programmá nőtte ki magát a Hagyományőrző nap, amely nemcsak jellegében, de forgatókönyvében is hagyományossá vált.

A rendezvény legfőbb mozzanatai:

  1. Osztálymúzeum: A benevező osztályok / csoportok tantermeiket tematikus múzeumokká alakítják megadott szempontok szerint, amelyeket bemutatnak egy héttagú zsűri előtt. Ezeket a múzeumokat a nap folyamán bárki látogathatja.
  2. A Lánc, lánc népdal-lánc elnevezésű maratoni éneklésre a tanulók egyénként, vagy csoportosan neveznek be kedvenc népdalaikkal; kb. 10 órán át szakadatlanul szólnak a legkülönfélébb népdalok.
  3. A népviseletbe öltözött osztályok között megmérettetik a “legszékelyebb”, azaz, hogy melyik az az osztály, ahol a legtöbben felvették a viseletet.
  4. Sor kerül talán az ország legnagyobb körtáncára több száz érdeklődő előtt, amelynek során Bartók Béla és Kodály Zoltán zeneszerzők által gyűjtött Gyergyó-vidéki népdalok hangzanak el.
  5. A délután legfontosabb programpontja a településvetélkedő. A diákok ekkor nem osztályonként, vagy évfolyamonként csoportosulnak, hanem származási helyük alapján, amelynek keretében a saját vidékükre/falujukra jellemző életképeket dramatizálva mutatnak be.
  6. Az iskola folyosóján folyamatosan táncház van a délelőtt folyamán. Népi zenekar gondoskodik a hangulatról.

Fiataljaink örömmel kapcsolódnak be a programunkba, szinte mindenki viseletet vesz aznap, az egész város megmozdul ilyenkor; a lelkesedés azt jelzi, hogy hagyományainknak élete, meghatározó jövője van. Büszkén szeretnénk tovább is haladni Tarisznyás Márton gyergyói néprajzkutató nyomdokain.