Situație pondere persoane vaccinate

Conform adresei 429/29.10.2021 procentul persoanelor vaccinate este de 60% din numărul personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic de 65 angajați ai Liceului Teoretic Salamon Ernő.
Actualizat. 13.11.2021

Leave a comment