MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

MINŐSÉG BIZTOSITÁS

SZERVEZETI FELÉPITÉS

Salamon Ernő Szervezeti Felépités

COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII (CEAC)

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

(1 ) Prezentul regulament este o continuare a regulamentelor de funcţionare a CEAC din anii anteriori…

STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII

Pentru perioada 2014 – 2018.  Strategia CEAC se fundamentează pe următoarele acte normative…

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII

Raport pentru anul școlar 2015 – 2016

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂȚII

Raport pentru anul școlar 2016 – 2017